Chính sách thanh toán

Chính sách thanh toán

Hiện tại UY THĂNG chấp nhận 2 hình thức thanh toán:

    • 1. Cash On Delivery ( COD ): thu tiền mặt sau khi giao hàng và hoàn tất việc lắp đặt, ký nghiệm thu.
    • 2. Chuyển khoản qua ngân hàng, việc chuyển khoản có thể được thực hiện ngay sau khi đặt hàng hoặc sau khi giao hàng và hoàn tất việc lắp đặt, ký nghiệm thu.

Thông tin tài khoản :

– Ngân hàng TMCP Á Châu ACB – CN Ông Ích Khiêm

Tên tài khoản : Lê Gia Khánh

Số Tài khoản : 276768888

– Ngân hàng TPCP Ngoại Thương Vietcombank – CN Hùng Vương

Tên tài khoản : Lê Gia Khánh

Số tài khoản : 0421000501715